Aktuálně můžete v lokalitě Brno vybírat z nabídky 62 pozemků.
Přehled nemovitostí: prodej pozemky > stavební pozemky Zpět na přehled nabídek

Prodej, Pozemky pro bydlení, 4167 m2 - Brno-Tuřany a 3398 m2 - Brno-Tuřany

Aktivní

7 565 m2

00986

Cena: <span class="castka">5000</span> CZK / m2

Poslat dotaz k nabídce
Zásady používání osobních údajů

Prodejce

Makléř: Matějů Luděk

Telefon: 770 137 ...

E-mail: mateju@ ...

Zobrazit celý kontakt

Nemovitost nabízí

J-M reality

Pražská 375/29, Třebíč

www.j-mreality.cz

Zobrazit kontakt na RK

Zobrazit všechny nabídky RK

Nabízíme vám prodej stavebních pozemků v zastoupení majitele. Pozemky se nachází v městské části Tuřany. Tato část má 5700 obyvatel. Pozemky jsou o rozloze 7565 m2. Jedná se o parcely s číslem 4803 a 4806. V Tuřanech najdete školu, školku, obchody, hřiště a další veškerou občanskou vybavenost. Níže uvádíme, jak je možné pozemek dle územního plánu využít. Těšíme se na prohlídky s vámi. Specifikace využití pozemku: V souborech ke stažení najdete výstřižek z územního plánu s přibližným vyznačením pozemků. Oranžová plocha je stavební návrhová plocha všeobecného bydlení BO. Přes oba pozemky vedou návrhové plochy pro komunikace, to jsou bílé plochy. A do obou pozemků zasahuje plocha OS, to je stavební návrhová plocha pro veřejnou vybavenost. Plochy všeobecného bydlení BO slouží především bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 60 %) Přípustné jsou: - stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich součást (pokud 60 % podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení) také - obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území - jednotlivá zařízení administrativy i jako monofunkční objekty: - služebny městské policie - jednotlivá zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit. Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (tj. bez ohledu na procentuální skladbu funkcí umístěných v objektu - za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě): - obchody do velikosti 1000 m2 prodejní plochy za podmínky, že bude na povrchu umístěno max. 50 % normou požadovaných parkovacích míst a jejich provoz (zásobování, frekvence využívání obchodů) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě, - provozovny veřejného stravování za podmínky, že jejich provoz (zásobování, doba provozu, frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě, - nerušící provozovny služeb a nerušící provozovny s pracovními příležitostmi - ubytovací zařízení za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku nebo v docházkové vzdálenosti (200-300 m) mimo veřejná prostranství, - stavby pro administrativu za podmínky, že jejich provoz (dopravní obsluha, parkování a frekvence návštěv) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě, - zahradnictví za podmínky, že jejich pěstební procesy a dopravní obsluha nenaruší životní prostředí a obytnou pohodu v lokalitě. Ještě doplníme, že soulad navhované stavby s platným Územním plánem města Brna posuzuje odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Navržené stavby musí splňovat podmínky uvedené ve vyhláškách ke stavebnímu zákonu, tj. musí být napojeny na veřejně přístupnou komunikaci, sítě technické infrastruktury, musí být vyřešena likvidace děšťových vod, parkování atd. U pozemků, které jsou dle územního plánu určeny pro zastavění, NENÍ důležité, že jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. Jedním z podkladů pro projednání stavby je vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.Nahoru